Vereniging

Update informatiebijeenkomst bewonersvereniging

Op 2 mei om 20:00 uur vindt er een informatiebijeenkomst bij Villa Ockenburgh plaats waarin we jullie kunnen informeren over de toekomstige doelen van de bewonersvereniging en de daarvoor benodigde statuten i.v.m. de oprichting. Tijdens deze bijeenkomst zullen we ook ingaan op eventuele vragen en suggesties vanuit de buurt.

Update 7 mei 23: In de bewonersomgeving zijn de presentatie en notulen van de informatiebijeenkomst bewonersvereniging Vroonvaart opgenomen. Om deze documenten te kunnen inzien dient er een account worden aangemaakt op deze website.

.